top of page

לוח משחקים לשנת 2018 - לתקנון

 -כל משחק 12 דקות מתוכן 10 ברוטו ו 2 נטו. במקרה של הארכה - 2 דקות נוספות ולאחריהן סל זהב.

הראשונה מכל בית עולה לחצי הגמר

מקום 2-5 בשני הבתים משחקים בהצלבה

החלוקה לבתים: 

בית א - בית הרובע :

קבוצה מס' 1 - סוהו

קבוצה מס' 2- פטריקס

קבוצה מס' 3 - לופט

קבוצה מס' 4- טרבין

קבוצה מס' 5- הגוזמאים

בית ב - בית ראשון לציון - קבוצות מהעיר :

קבוצה מס' 6 - החברים של אורנתן

קבוצה מס' 7- מישור הנוף

קבוצה מס' 8- אליצור ראשון לציון

קבוצה מס' 9- ליגת ראשון (והכלוב)

קבוצה מס' 10- האריות

21/8/2018 יום שלישי :

 

בית ב (מגרש מס 1 ) : בית ראשון לציון

 

1. קב 6 – קב 7    שעה 20:00 החברים של אורנתן 34 - מישור הנוף 23

2. קב 8 – קב 7    שעה 20:30 אליצור ראשון לציון 32 - ליגת ראשון 39 

3. קב 6  - קב 10   שעה  21:00 האריות 26 - מישור הנוף 35

4. קב 8 – קב 10    שעה : 21:30 ליגת ראשון 12 - החברים של אורנתן 35

5. קב 9  - קב 7      שעה: 22:00 אליצור ראשון לציון 34 - האריות 24

13. קב 6 – קב 9     שעה: *       החברים של אורנתן 37 - האריות 22

בית א (מגרש מס 2): בית הרובע

6. קב 1 – קב 2     שעה: 20:00 סוהו 26 - פטריקס 24

7. קב 3 – קב 4     שעה : 20:30 לופט 34 - טרבין 28

8. קב 5 – קב 2      שעה: 21:00 טרבין 30 - פטריקס 34

9. קב 1 – קב 4      שעה: 21:30 סוהו 34 - טרבין 22

10. קב 3 – קב 5    שעה: 22:00 לופט 31 - סוהו 18

 

22/8/2017 יום רביעי:

 

בית ב (מגרש מס 1): בית ראשון לציון

11. קב 8 –קב 6         שעה: 20:00 אליצור ראשון לציון 27 - מישור הנוף 21

12. קב 9 – קב 10      שעה: 20:30 ליגת ראשון 29 - האריות 25

14. קב 10 – קב 7      שעה: 21:30 החברים של אורנתן 17 - אליצור ראשון לציון 16

15. קב 9 – קב 8        שעה: 22:00 ליגת ראשון 20 - מישור הנוף 32

 

 

בית א (מגרש מס 2): בית הרובע

 

16. קב 5  - קב 1      שעה: 20:00 טרבין 28 - הגוזמאים 23

17. קב 4 – קב 2      שעה:  20:30 פטריקס 25 - לופט 26

18. קב 3 – קב 1      שעה: 21:00 לופט 43 - הגוזמאים 27

19. קב 4 – קב 5      שעה: 21:30 הגוזמאים 24 - סוהו 29

20. קב 2 – קב 3      שעה: 22:00 הגוזמאים 21 - פטריקס 32

מקום הראשון בבית א עולה אוטומוטית לחצי הגמר

מקום הראשון בבית ב עולה אוטומוטית לחצי הגמר

שאר הקבוצות תתמודדנה בשלב ההצלבה.

23/8/2017 יום חמישי:

שלב ההצלבה - שמינית הגמר :

מגרש מספר 1
21.  סוהו 40 - האריות 42     שעה 20:00

22.  פטריקס 32 - ליגת ראשון 21  שעה: 20:30

מגרש מספר 2

23.   אליצור ראשון לציון 19 - הגוזמאים 15    שעה: 20:00

24.  מישור הנוף 15 - טרבין 19     שעה : 20:30

רבע הגמר:

מגרש מספר 1

25. האריות 15  - פטריקס 23   שעה: 21:00

מגרש מספר 2

26.  אליצור ראשון לציון 19  - טרבין 27   שעה: 21:00

 

  • מופע ברייקדאנס 21:20

  • תחרויות הטבעות 21:30

 

 

חצי גמר :

מגרש מספר 1

27.  לופט 14 - פטריקס 16     שעה: 22:00

מגרש מספר 2

28.  החברים של אורנתן 27 - טרבין 7    שעה: 22:00

 

  • תחרויות שלשות 22:20

 

 

גמר – מגרש שלם 3X3

29.  פטריקס 7 - החברים של אורנתן 21         שעה: 22:45

 

 

 

האלופה 2018 החברים של אורנתן

סגנית 2018 פטריקס

בתחרות השלשות 2018 זכה איתי כהן מקבוצת ליגת ראשון

במקום השני בתחרות השלשות 2018 -גיל דרוקר מקבוצת הפטריקס

בתחרות ההטבעות 2018 זכה אלי שיטבון - מקבוצת הלופט

במקום השני בתחרות ההטבעות ארד מאור מקבוצת הגוזמאים

הנחייה, קריינות כריזה - ניב זהבי

מנהלת התחרות: לירן מיארה

F0_1920_0588_banner_1950_582.jpg
bottom of page