top of page

היום לפני 9 שנים הבוקר הארור - מאת ישראל מוטעי

דבריו של ישראל מוטעי:

היום לפני 9 שנים הבוקר הארור

השעה 06:13 נשמעו נקישות בדלת

יום, שעה, רגע בו השתנו חיינו וחרב עולמינו

יום שילווה אותי כול חיי עד רגעי האחרונים.

ובחלומי הנה אתה בא אלי

מתהלך לך בשבילי הגעגועים

ואני מתוך חלומי שואל מתי אראה את עיניך הבהירות

מתי אראה את חיוך המקסים, ואריח את ריח גופך

אנשום אותך ואתמלא חיים

הגעגועים אלייך קשים מנשוא ונוגסים בחיי

לבדי בלילות יושב וכותב לך בן ובלבי הסערה

חולפים הימים וליבי שותת דם וזועק למרומים

ואין מענה ואתה שותק ותשובה לי אין

אין לנו יום ואין לנו לילה והזמן ממשיך ללכת

ומחוג שעון הזמן ממשיך לזחול אט אט מאז הלכת

אמור לי בן שכל זה לא נכון ושאתה אלינו חוזר

אפילו רק לרגע קט לעוד חיבוק קטן ולעוד חיוך קטן

יש לי הרבה מה לומר לך בן ולספר לך על החיים שהשארת מאחור

על המשפחה על אימא האחים והאחיינים שלך

ואני מאמין שאתה רואה זאת ממרומים ושומר עלינו

כמלאך בין מלאכים כי זהו מקומך שם במרומים

ולפתע מתעורר אני מהחלום למציאות החיים

מציאות ללא אור ללא תקווה ללא חיים

והגעגועים אלייך רק חזקים ...

אורנתן מוטעי ז"ל

ביום חמישי א בתמוז (4/7/2019 ) תתקיים האזכרה של אורנתן עלייה לקבר בשעה 17:00 בשעה18:00 תפילת מנחה וערבית בבית המשפחה.

יהי זכרו ברוך

 

השנה בחודש אוגוסט יתקיים הסטריטבול העשירי במספר לזכרו של אורנתן. פרטים בהמשך.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page